+ OBRA GRÀFICA

...aniré afegint +obra gràfica en breu...
    Música en viu. Monotip i collage. 2011
     Músics de jazz. Monotip i collage. 2011


Gravats. Monotips, aiguaforts, aiguatintes, punta seca, electrografies... Treballs de gravat realitzats en els útims 3 anys.

https://plus.google.com/photos/106099884199020137443/albums/5797082900619837905?banner=pwa