Sèrie de 8 gravats sobre filtres de vi usats 20x20cm.
Serie de 9 grabados sobre filtros de vino usados 20x 20cm
Tiratge de 9 exemplars de cadascun + 1 Prova d’artista.
Tirage de 9 ejemplares de cada uno + 1 prueba de artista

"Aquestes NIMFES DEL VI cuiden i gaudeixen de tot el procés de la vinificació amb saviesa, de manera natural, sense complexes per assaborir amb èxit el deliciós nèctar diví fruit de la collita"  
"Estas NINFAS DEL VINO cuidan y disfrutan de todo el proceso de vinificación con sabiduría, de manera natural, sin complejos para saborear con éxito el delicioso néctar divino fruto de la cosecha"