Llibre d'artista CIUTAT DE PARELLA. 2 volums.
ENRIC SERVERA. 2018