Port. Tècnica mixta damunt tela. 3,00x1,5m. 2016. Enric Servera