de la sèrie LA MAR DE PEIXOS. 1,80x0,80 1,40x1,40m
mixta sobre tela