EQUIP DE CUINA. Fotografies transferides damunt post de cuina. 24x35cm